بازگشت بدافزار خطرناک بات نت بعد از ۵ ماه

بدافزار بات نت اموتت که به طور گسترده برای ارسال هرزنامه مورد استفاده قرار می‌گرفت و آخرین بار در ۷…